0,3 л
0,5 л
Кока-Кола в стакане
Кока-Кола в стакане
0,25 л
0,5 л
1 л
Кока-Кола
Кока-Кола
0,25 л
0,5 л
1 л
Фанта
Фанта
0,25 л
0,5 л
1 л
Спрайт
Спрайт
0,5 л
1 л
Бонаква
Бонаква